jeudi 20 octobre 2016

Kat pou nou wè eta wout yo nan zòn ki pi touche yo aprè pasaj siklòn Matye a.

Kat sa pemèt nou wè kote nan Grandans, nan Sid ak nan Nip ki gen wout ki koupe, pon ki tonbe, elatriye.


Aucun commentaire:

Publier un commentaire